Broedplaats
Persoon
Agendapunt
Bericht

De innovatie-agenda is opgesteld voor jou! En voor je buurvrouw, je leraar en jullie toekomst. We vinden het geweldig dat je ook meedoet! We zijn benieuwd naar hoe jij je talent wilt inzetten voor de innovatie-agenda. Plaats dus die oproep, vind die broedplaatsen en deel die likes uit. Ben je helemaal op dreef? Deel de website ook even met je buurvrouw, je leraar, je hond, je verre neef en iedereen die geïnteresseerd is. Zoek ons op in een van de broedplaatsen en dan gaan we samen aan de slag voor onze toekomst.

Voor de Liefhebber, die meer achtergrondinformatie wil:

Doelstelling
De Nijmeegse bestuurders van opvang – en onderwijsorganisaties en de gemeente hebben een gezamenlijke ambitie geformuleerd. De doelstelling van de innovatieagenda ‘Ieder Talent Telt’ is het op gang brengen van een beweging om onze talenten te benutten om kinderen en jongeren te helpen worden wie ze zijn. We doen dit vanuit een positief, waarderende houding gericht op doorstromende talentontwikkeling voor alle kinderen en jongeren.

Sociale, samenwerkende, innovatieve lerende regio
Op dit platform kun je allemaal broedplaatsen vinden. Je kunt in deze broedplaatsen op een ontwikkelingsgerichte manier samenwerken met anderen aan deze doelstelling. Alle broedplaatsen samen zien we als een proeftuin waarin we werken aan een sociale, samenwerkende, innovatieve, lerende regio. Het ‘werken in de broedplaatsen’ zorgen voor nieuwe ervaringen, inzichten en verbindingen tussen het onderwijs – welzijnsveld en bedrijven.

Wat is de definitie van een broedplaats?
De broedplaatsen bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarbinnen alle mensen die geïnteresseerd zijn samen kunnen werken. Broedplaatsen moeten aan drie uitgangspunten voldoen om een broedplaats te kunnen zijn namelijk:
1. Het vertrekpunt is de leef – en leerwereld van kinderen en jongeren. We zijn positief en toegewend naar elkaar en werken ontwikkelingsgericht.
2. Er is samenwerking tussen meerdere opvang – onderwijs – welzijnsorganisaties en bedrijven in de regio. Er is dus altijd sprake van samenwerking tussen meerdere disciplines. We werken aan interprofessionele en multidisciplinaire samenwerking. Dit ontstaat door met en van elkaar te leren.
3. We leren door doen. In de broedplaatsen worden verschillende vormen van samenwerking uitgeprobeerd. We laten ons leiden door nieuwgierigheid, onderweg zoeken we naar wat werkt (waarderen) en hoe we elkaar kunnen bemoedigen.

Welke ankerpunten zien we nu ontstaan?
Op dit platform zie je nu meerdere broedplaatsen. Als we terugkijken naar de periode van juni 2016 tot januari 2017 zien we de volgende ankerpunten.

In de rood gekleurde ster staat ‘wat’ we hebben geformuleerd als ankerpunt van de innovatieagenda. We spraken tot voor kort steeds over ‘doorlopende talentontwikkeling’. Door de samenwerking met gebruikers van het onderwijs en de kinderopvang hebben we er ‘doorstromende talentontwikkeling’ van gemaakt. In iedere levensfase zijn er nieuwe en andere interventies nodig om doorlopende talentontwikkeling te stimuleren en te bevorderen. Om recht te doen aan IEDER TALENT TELT staan er in de ster 5 aangrijpingspunten genoemd die steeds opnieuw naar voren komen als belangrijke pijlers voor ons innovatievermogen. De thema’s (zwarte letters) zijn gedestilleerd uit de broedplaatsen die ontstaan zijn. De gedachte is nu dat er vanuit deze focus soepele netwerken zouden kunnen ontstaan waarin we dichtbij de leef – en leerwereld van kinderen en jongeren kunnen zijn en blijven. Deze wordt gekleurd door positieve waarderende houding, motivatie en samenwerking. We zijn benieuwd welke impact dit heeft voor de gebruikers in de broedplaatsen maar het is nog veel te vroeg om daarover iets te kunnen zeggen. Laten we het eerst maar eens proberen.

Nieuwsgierig naar de werkende principes van de innovatieagenda
We zijn nieuwsgierig naar de ‘werkende principes’ van de innovatieagenda. Daarom gaan we ook zoeken naar ‘wat werkt, wat ons beweegt, wat ons motiveert, wat ons inspireert’ in het licht van de doelstelling. Dit doen we door te reflecteren op wat we doen. Langzamerhand verwachten we dat er een ‘gezamenlijk bewustwordingsproces’ ontstaat over nieuwe manieren waarop talenten ontwikkeld en benut kunnen worden vanuit een positief, waarderende houding.

Wij zien nu een aantal contouren van mogelijk samenspel van werkende principes. We kunnen we al doende, participerend, reflecterend met elkaar uitvinden. Daarmee ontstaan er aangrijpingspunten voor verdere beleidsvorming.

Veel plezier in de broedplaatsen

Hartelijke groet,
Annemiek van Hove & Rick van Hoeij (voorzitters DO-ITT team) en Mirjam Ottens (projectleider) Uiteraard mede namens de leden van het innovatieteam: Geert Verdaasdonk - Jan Willem Helmink - Koen Smits - Ellen van der Zande - Ingrid van Kraaij - Mieke Lambregts - Judith Stoep – Joep Goessens – Loes Emons – Robert Tannemaat