''Als je het mij vraagt''

0 - 99 Jaar

MULTIDISCIPLINAIR, PARTNERSCHAP, ONT-MOETEN, POSITIEF

Wat is de broedplaats ''Als je het mij vraagt''?


Bij deze broedplaats staat het praten met de doelgroep centraal. De eerste sessie van ''Als je het mij vraagt'' is uitgevoerd in samenwerking met NEC Doelbewust, NSG Groenewoud en Jimmy's. Leerlingen, docenten en directie van NSG Groenewoud zijn met elkaar in gesprek gegaan. Daarbij zijn verschillende thema's besproken zoals o.a. leerlingeninspraak, keuzevrijheid, ideale schooldag, samen leren en samen leven. Het team van begeleiding bestond uit jongeren met diverse achtergronden zoals ROC maatschappelijk werk, HAN Pedagogiek en Toegepaste Psychologie, RU Onderwijskunde, etc. Het multidisciplinaire karakter van het begeleidingsteam is belangrijk, omdat iedereen vanuit zijn eigen expertise een bijdrage kan leveren aan deze sessie.Wat zijn de doelstellingen van de broedplaats?


De broedplaats ‘’Als je het mij vraagt’’ heeft meerdere doelstellingen:


1) Het bevorderen van een positief, waarderende houding van professionals richting leerlingen;


2) Het bevorderen van wederzijds leren met interactie tussen leerlingen, docenten en directieleden;


3) Kennisontwikkeling en -ontsluiting door het leren en werken in multidisciplinaire teams;


4) Leefwerelden van leerlingen en docenten dichter bij elkaar brengen;


5) Ont-moeten.


Media van broedplaats