BASISSCHOOL DE VERBINDING

0 - 99 Jaar


De Verbinding is een basisschool in oprichting. Wij zoeken mensen die met ons het onderwijs willen vormgeven vanuit de leer- en ontwikkelbehoeften van de kinderen. Maar geld is er nauwelijks en de locatie is maar tijdelijk.


De eerste opdracht is om het tijdelijke schoolplein zo te maken dat het tot leren en ontdekken aanzet. Dat we binnen en buiten verbinden. Hoe willen kinderen dat het plein eruit ziet? Wat is haalbaar? Hoe organiseren we de inrichting? Hoe organiseren we het begeleid leren van binnen naar buiten?


We hebben mensen nodig die gesprekken met jonge kinderen kunnen aangaan. Mensen die tekeningen kunnen maken en zorgen voor de technische uitvoering. Mensen die met de kinderen aan de slag willen en mensen die met kleine groepjes kinderen steeds voor het onderhoud kunnen zorgen. Misschien komt er wel een moestuin, een zandbak of een insectenhotel? Of een modderplas om in te springen?


Help jij ons mee?

Media van broedplaats