DO-ITT team

14 - 70 Jaar

MULTIDISCIPLINAIR, VERBINDING, VERHALEN, SAMENWERKEN, GELIJKE KANSEN

DOE IEDER TALENT TELT!


Het DO-ITT team bestaat uit jongeren en studenten die vanuit een gezamenlijke passie zich sterk maken voor de innovatieagenda Ieder Talent Telt. Wij zijn in juni begonnen met een klein groepje 'jonge mensen' en zijn onze verhalen gaan delen. Door het delen van onze verhalen op school - thuis en werk krijgen we inzicht in 'wat ons (kinderen en jongeren) positief kan optillen'. Wij hebben het bijvoorbeeld over  ‘liefde en relaties’, ‘opgroeien in dorp of stad’, ‘sociaal vangnet’, ‘onbeperkt meedoen’, ‘verlies en rouw’, ‘motivatie’, ‘opgelegde keuzedruk vanuit school’, ‘cijfers en toetsen’, ‘vriendschap’, ‘psychiatrische problematiek van ouders’, ‘drugs en drank’, ‘learning by power point houding’, ‘scheiding tussen praktijkonderwijs – vmbo – havo – vwo’, ‘eenzaamheid’, ‘vakanties’, ‘burn-out op jonge leeftijd’, ‘religie’, ‘uitgaan’, ‘huisdieren’, ‘prestatiedruk’, ‘samenwerken’, ‘gemotiveerde docenten en begeleiders’, ‘negeren’, ‘veiligheid op school’, ‘belangstelling voor privé leven van jongeren vanuit school’, ‘netwerken’, ‘sport’, ‘verlangens over de toekomst’,  ‘werkeloosheid’, ‘hoger en lager opgeleide ouders’, ‘sociale ongelijkheid’, ‘politieke voorkeur’, ‘gamen en programmeren’, ‘samenwerken’, ‘macht’, ‘maatwerk’, ‘aandacht’, ‘uitgaan’, ‘echtscheiding’, ‘uitsluiting’, ‘radicalisering’, ‘land van herkomst’, ‘de toekomst’,  ‘vertrouwen en zelfvertrouwen’.


Het DO-ITT team groeit en iedereen kan meedoen! Wij nodigen iedereen uit om 'op maat' mee te doen aan de innovatieagenda. Samen weten we meer en kunnen we meer.  Door de bemoeienis van dit team zijn er ‘vloeibare leerwerkplaatsen’ ontstaan. Studenten – jongeren uit diverse opleidingsniveaus, leerjaren en achtergronden werken op basis van intrinsieke motivatie in één of meerdere broedplaatsen vanuit de eigen leerwensen. We zijn erop uit om met elkaar een beschermde en uitdagende leeromgeving te creëren.Onze conclusie is: het maakt niet uit hoe oud je bent, welke culturele achtergrond je hebt en welke en of je een studie hebt gevolgd: we doen er toe. We vinden de verbinding in elkaar mét elkaar.


Hoe werken wij samen?


Het DO-ITT team is een bewegend netwerk dat zich laat zien op allerlei manieren: binnen de broedplaatsen, congressen, workshops, bouwsessies, bij gesprekken met betrokkenen van de innovatie-agenda en op politiek niveau (nationale denktank). Het DO-ITT team zie je overal!


Contactpersonen:


Rick van Hoeij, Annemiek van Hove

Media van broedplaats