Huurders in de Ballenbak

0 - 100 Jaar


Huurders in de Ballenbak


In augustus 2018 zijn we 'gewoon begonnen' met de broedplaats 'huurders in de ballenbak'. Wie is WE? Wij zijn jongeren (scholieren en studenten van alle opleidingsniveaus), inwoners, professionals (leraren, welzijnswerkers, wijkbeheerders, bestuurders, wetenschappers, projectleiders en leiders). We zijn begonnen met de vraag 'wat is eigenlijk thuis'? En zo kwamen we van het één in het ander. Iedereen die wil - zet zijn of haar talenten in  - zoals bijvoorbeeld het spandoek wat door de oma van Anouk is gemaakt.Werelden samen brengen


Op 7 februari brengen we mensen en werelden samen te leren. Wij leren door doen! Op 7 februari komen collega's van de InnovatieChallenge naar Nijmegen. Wij willen onze collega's graag gastvrij ontvangen in Nijmegen. Bestuurder van NEC stadion - Wilco - zal ons deze dag een 'thuis bieden' samen met inwoners, jongeren, studenten en professionals in Nijmegen. In de middag verspreiden de deelnemers zich dwars door de stad om 'samen met anderen te leren en te puzzelen'.


https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/innovatiechallenge-leefbare-wijken-en-buurten-2018-2019.htmlWat is de innovatiechallenge leefbare wijken en buurten?


De Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten 2018-2019 is een nieuwe aanpak waarin corporatiebestuurders elkaar, de wetenschap, het sociaal domein, de markt en inwoners elkaar vinden om tot vernieuwing te komen voor 'leefbare wijken en buurten'.  Zes teams gingen in Nederland aan de slag met hun eigen vraagstuk op 27 september 2018. Zij willen echte vernieuwing realiseren.Wie organiseren de innovatiechallenge?


KWH en Aedes organiseerden vorig jaar samen de i-Opener prijs die ‘best practices in innovatie’ in het zonnetje zette. De evaluatie van deze prijs maakte duidelijk dat er behoefte is aan het stimuleren  van innovaties. Dit was de reden voor Aedes en KWH om samen met het Blomberg Instituut de Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten op te zetten. De challenge maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsagenda.


Aan welke thema's werken zij?


Team 1: Nieuwe arrangementen Wonen, Zorg & Welzijn


Zoektocht vanuit de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen hun talenten aanwenden om elkaar te leren kennen zodat - als het nodig is - ze elkaar kunnen vinden?


Vraageigenaar &  moderator: Walter Hamers & Sven Turnhout


Team 2: Community Building, Sociale Stabiliteit en gemeenschapszin in wijken en buurten


Zoektocht vanuit de vraag: Wat vinden bewoners belangrijk als het gaat om een leefbare sociale wijk waar iedereen zich thuis voelt, en wat kunnen bewoners en wij, als corporaties en instanties bijdragen - ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid aan een buurt waar bewoners met plezier wonen en zich thuis voelen?


Vraageigenaren & moderator: Karin Verdooren, Moniek van Balen & Kees Langbroek en Niels Lie


Team 3: Nieuw coalities in een sociale en fysieke infrastructuur voor goed samen leven


Zoektocht vanuit de vraag: Hoe kunnen we mensen stimuleren om mee te doen met wat zij kunnen en willen, tot effectief samenspel in wijken en buurten waar (sociale) uitsluiting van bewoners door ouderdom of beperkte bestedingsruimte een risico is? Hoe zorgen we dat dit samenspel aansluit bij concrete wensen, behoeften en mogelijkheden van bewoners


Vraageigenaren & moderator: Peter van der Hout, Susan van der Steen & Simone Boeren


Team 4: Duurzame huisvesting kwetsbare bewoners met risico op overlast


Zoektocht vanuit de vraag: Hoe zorgen we voor duurzame huisvesting (een Beter Thuis) voor kwetsbare bewoners met risico op overlast?


Vraageigenaar &  moderator: Hedy van den Berk, Femke Sybrandi & Ivonne Couwenberg


Team 5: Gelijkwaardigheid en wederkerigheid


Vraageigenaar & moderator: Roland Marx & Karlijn Liebregts


Team 6: Zwakke wijken in de greep van ondermijning


Hoe vergroten we de weerbaarheid van professionals en bewoners tegen ondermijning? Onder 'weerbaarheid vergroten' verstaan zij dat bewoners en professionals niet bang hoeven te zijn:


- ze weten waar ze moeten zijn als zij onder druk worden gezet door criminelen


- weten hoe zij anderen kunnen aanspreken die hen onder druk zetten


- vasthouden aan eigen normen en waarden


Tegen ondermijning wil dit team voorkomen dat mensen die kwetsbaar zijn de criminaliteit in worden gezogen en concurrentie bieden tegen de aantrekking van criminele organisaties.


Vraageigenaren & moderatoren: Hester van Buren, Marlies van Gelderen & Adriaan Vonk, Koen van der Bij


 


Er zijn dus zes teams waarin mensen samen werken aan oplossingen binnen de genoemde thema's. Ieder Team bestaat uit een groep van mensen tussen de 18 en 30 personen van diverse organisaties:


 Talis, Pluryn, Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN), Iriszorg, Pluryn, NEOS, Hogeschool Utrecht, Sterker Sociaal Werk, Atrivé, Woonbron, Gemeente Nijmegen, Entrea - Jeugdzorg Onderwijs - Onderzoek, Ieder Talent Telt - 'broedplaats huurders in de ballenbak', Movisie, Stichting Rijk van Nijmegen, Civil Society Lab,  VAN BOVEN juridisch adviesbureau (team 1).Groen West, Espia, Hogeschool Leiden, Saxion Hogeschool, Gemeente Woerden, Stichting Ontmoeting, Universiteit Amsterdam, Leger des Heils Midden Nederland, Corporatieraad, UWOON, ZorgDat, Espria, Kwintes, Universiteit Amsterdam, Welbions, Vitale Verbindingen in de Wijk (team 2). HW Wonen, Beter Wonen, Hogeschool van Amsterdam, Hendriks SGR, Rijksuniversiteit Groningen,RIVM, Deltaplan Dementie, Phaors Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Woningstichting St. Joseph Almelo, Movisie, Mooiland, Studio Schotmans, COEVA, Hogeschool van Amsterdam (team 3). Wilskracht Werkt, Havensteder, Stichting Diagonaal Centrum Pauluskerk, Goodwillcentra Amsterdam, Ervaringsdeskundigen, Pameijer, Atrivé, Erasmus Universiteit, Vluchtelingenwerk Rotterdam Centrum, The Newmakers,Stichting de Verre Bergen, Gemeente Rotterdam, MEE Rotterdam, KBO-PCOB, Achmea, Parnassia Groep - Bavo Europoort, PricewaterhouseCoopers, Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond (team 4).  Woonstichting Haag Wonen, Woningsctichting Openbaar Belang, Hogeschool Utrecht, Consort, JSO, Uw Huurdersraad, Trivire, Laurens Wonen, Woningstichting den Helder, Inico,Spectrum Elan, Gemeente Harderwijk, Jonge Honden (team 5). Veelzijdig Veilig, Woningstichting Rochdale, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Stichting Thuisvester, Landelijk Samenwerkingsverband Bewoners, Universiteit voor Humanistiek, Gemeente Den Haag, We The City, Emma, Placemakers, Surplus Jeugdwerk, UWOON, Hogeschool van Rotterdam, Gemeente Amsterdam, Plan en Aanpak, Verder Recherche en Woondiensten (team 6). Gemeente Giessenlanden, Gemeente Delft, Gemeente Eindhoven, Zayaz, SCP Sociaal en Cultureel Planbureau, Woonzorg Nederland Hoofdkantoor, Cliëntenbelang Amsterdam.Een gastvrij onthaal in Nijmegen voor deze collega's. In de middag organiseert Ieder Talent Telt een werkbezoek. Maar hoe kom je daar dan? De docenten, lectoren en studenten van de Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties werken samen in een module met de naam 'strategisch innoveren in maatschappelijke organisaties' - en daar hoort enige innovatiedynamiek bij. Zij zijn gecharmeerd van het idee om samen - al doende - te leren. Dit doen zij samen met inwoners, betrokken professionals bij Ieder Talent Telt en studenten van de broedplaats 'huurders in de ballenbak'. Zij zorgen dat de mensen uit de zes teams dwars door de stad worden gebracht. Laat je meenemen door deze 'taxi drivers procesbegeleiders'. Veel leerplezier.Team 1 op de koffie bij


Radboud Universiteit - Policy Advisor to the board of the University - Frans (werkbezoek nr. 1), ILAB Radboudumc - Leonie (werkbezoek nr. 2) R75 - Niek en Joop (werkbezoek nr. 3) Goede Dag - Joanny (werkbezoek nr. 4) Basisschool de Meiboom - Marianne (werkbezoek nr. 5) Huis voor Compassie - Paul (werkbezoek nr. 6) Achter de voordeur (werkbezoek nr. 7)


Team 1 taxidrivers:


Rick - Ieder Talent Telt (werkbezoek nr. 1) Steven - Cutting Edge (werkbezoek nr. 2) Simon - STC groep (werkbezoek nr. 3) Rik - belastingdienst (werkbezoek nr. 4) Elke - 's Heerenloo (werkbezoek nr. 5) Sebastiaan - UMC Utrecht (werkbezoek nr. 6) Vera - projectleider Talis (werkbezoek nr. 7)Team 2 op de koffie bij:


Biezentijn Lindenholt Nieuw-West - Wick (werkbezoek nr. 8), Kinderboerderij Kobus (werkbezoek nr. 9) Basisschool de Verwondering Jan-Willem (werkbezoek nr. 10), NUNN dak en thuislozen (werkbezoek nr. 11) Jonge Helden Academie - Rogier en Marieke (werkbezoek nr 12) Achter de Voordeur (werkbezoek nr. 13) Imthorn Advies - Paul (werkbezoek nr. 14) Wijkspeeltuinen - Tim (werkbezoek nr. 15)


Team 2 taxidrivers:


Mike - NHTV Breda (werkbezoek nr. 8) Marleen - Ieder Talent Telt (werkbezoek nr. 9) Mark - Dichterbij (werkbezoek nr 10) Jolien - Radboudumc Zorg Cardio (werkbezoek nr. 11) Gerien - Notre Dame (werkbezoek nr. 12) Desiree - Gemeente Horst aan de Maas (werkbezoek nr. 13) Veerle - Ieder Talent Telt / Pluryn en RU student (werkbezoek nr. 14) Wilfried - Strategisch en bedrijfseconomisch expert / hoofddocent Master Management en Innovatie (werkbezoek nr. 15)Team 3 op de koffie bij:


Sport en Bewegen HAN - Martijn (werkbezoek nr. 16) Stichting Tweede Kansje - Eugenie (werkbezoek nr. 17) Wijkplaats Buur - Werner (werkbezoek nr. 18) BSO Twinkel - Yvonne (werkbezoek nr. 19) Verbeek Makelaars - Freek (werkbezoek nr. 20) Wijkatelier Lindeholt - Johan (werkbezoek nr. 21) Jimmy's en Ieder Talent Telt - Levi (werkbezoek nr. 22), ROC Nijmegen Pedagogisch Werk - Kim, docenten en studenten (werkbezoek nr. 23)


Team 3 Taxidrivers:


Martijn - HAN Sport en Bewegen (werkbezoek nr.16), BO - student Sociaal Werk en Ieder Talent Telt 'huurders in de Ballenbak (werkbezoek nr. 17) Marije - Radboudumc (werkbezoek nr. 18) Masja - KION (werkbezoek nr. 19) Sjoerd - Speciaal Onderwijs in de Brouwerij (werkbezoek nr. 20) Johan - haalt zijn gasten op bij NEC (werkbezoek nr. 21) Nienke - UWV (werkbezoek nr. 22) Cees - Forte Welzijn (werkbezoek nr. 23)


Team 4 op de koffie bij:


Outonoom - Dione (werkbezoek nr. 24) Achter de Voordeur bij RU student - Cita (werkbezoek nr. 25) Meijhorst Maisonettes - Hilda (werkbezoek nr. 26) J.72 - Jack (werkbezoek nr. 27) Studio L&D HAN - Christel (werkbezoek nr. 28) KION Goudwinde Lent - Geert (werkbezoek nr. 29) Leger des Heils Huiskamer - Annelot (werkbezoek nr. 30) Hobby Centrum Nijmegen Oost - Roos (werkbezoek nr. 31)


Team 4 Taxidrivers:  


Marinke - Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (werkbezoek nr. 24) Karin - Radboudumc (werkbezoek nr. 25) Janneke - Smaak van het Huis (werkbezoek nr. 25) Bas - Marnix College (werkbezoek nr. 27) Sil - Hogeschool Utrecht (werkbezoek nr. 28) Jolanda - Winters Advies en Training (werkbezoek nr. 29) Judith - Sensire Wonen (werkbezoek 30) Maartje - GGD Gelderland Zuid (werkbezoek 31)


Team 5 op de koffie bij:


Achter de voordeur bij de buurvrouw - Ger (werkbezoek nr. 32) Zelfregiecentrum - Jos (werkbezoek nr. 33) Bureau Schuldhulpverlening (werkbezoek nr. 34) Wijkbeheerder Meijhorst - Sermand (werkbezoek nr. 35) Sociaal Wijkteam - Wijkatelier Lindeholt - Natasje (werkbezoek nr. 36) KION de KLIF Lent - Marjon en Iris (werkbezoek nr. 37) ZZG - Diana (werkbezoek nr.38) De Hulsen - Iriszorg - Ellen (werkbezoek nr. 39) Basisschool de Verbinding - Manon (werkbezoek nr. 40)


Team 5 Taxidrivers:


Ger - Kenniscentrum Publieke Zaak en Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties (werkbezoek nr. 32) Gaby - Klimmendaal (werkbezoek nr. 33) Bouwe -  HAN (werkbezoek nr. 34) Sermand - wijkbeheerder Meijhorst komt zijn gasten ophalen (werkbezoek nr. 35) Nelleke - Basisonderwijs Fluvium (werkbezoek nr. 36) Marjon - Rijnstate (werkbezoek nr. 37) Aran / ROC Pedagogisch Werk en Anne / broedplaats 'huurders in de ballenbak'  (werkbezoek nr. 38) Yvonne - De Zorggroep (werkbezoek nr. 39) Mariëlle - Carinova (werkbezoek nr. 40).


Team 6 op de koffie bij:


Michie - Traingscentrum - Niek / Meijhorst Safari Roy, Nikolaj, Anouk, Sanne (werkbezoek nr. 41) RIBW Zwerfjongeren (werkbezoek nr. 42) Studenten ROC maatschappelijke Zorg en Talentenhuis - Ruben en Niels (werkbezoek nr. 43) Stadhuis PvdA - Theo (werkbezoek nr. 44) Kledingbank - Heske en Pim (werkbezoek nr. 45) Brebl - de cultuur coöperatie - Godfried (werkbezoek nr. 46), Wijkbeheerder - Ivo (werkbezoek nr. 47) FC Social Work - Saïd (werkbezoek 48)


Team 6 Taxidrivers:


Roy, Anouk, Sanne, Nikolaj - studenten sociaal werk / broedplaats 'huurders in de ballenbak' (werkbezoek nr. 41) Marloes - Radboudumc (werkbezoek nr. 42) Sophie - Isa / studenten sociaal werk / broedplaats 'huurders in de ballenbak' & Remco - Ministerie van Defensie (werkbezoek nr. 43) Bas - Montessori basisonderwijs (werkbezoek nr. 44) José - Rijnstate en Hans - Han Masterprogramma's MMI (werkbezoek nr. 45) Max - Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (werkbezoek nr. 46) Eva - Veluwse Onderwijsgroep (werkbezoek nr. 47) Wenne - Kenniscentrum Publieke Zaak en Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties
En aan het einde van de dag ontmoeten we Dylan ..... yeah yeah


Heb je nog vragen of wil je meer weten dan kun je contact opnemen met


Mirjam van Heiningen (06 81 12 03 80)


Mirjam Ottens (06 30 87 13 24)


Rick van Hoeij (06 23 39 53 38)


Vera de Wildt (06 - 42 89 88 40)


Marleen van de Westelaken (06 23 22 06 06)


Media van broedplaats