IKC LAB

0 - 13 Jaar


In het hele land duiken ze op: kennislab’s of innovatiewerkplaatsen. Steeds meer vraagstukken in onze kennismaatschappij zijn immers zo complex dat ze gezamenlijk moeten worden aangepakt. In het werkveld van PACT - de inclusieve speel- en leeromgeving voor kinderen - zien we ze ook: de IKC-Labs. Een co-creatie van veld en opleiding met als doel om toekomstige pedagogische professionals optimaal voor te bereiden op een veranderde beroepspraktijk.

http://www.pedagogischpact.nl/images/pdf/Impact-Nr_4.pdfOok in Nijmegen gaan we samen met opleiders en studenten van vmbo tot en met Radboud Universiteit een IKC LAB initiëren. Op 20 januari hebben we onze verbeeldingskracht benut om ‘over onze eigen grenzen heen’ deze gedachte verder vorm te geven. Er is onderling commitment om hierin samen op te trekken. Het is de bedoeling om komend schooljaar op twee locaties in Nijmegen studenten samen te brengen van vmbo tot en met Radboud Universiteit. We richten ons op het enthousiasmeren van studenten en professionals om samen in een IKC lab interprofessioneel te leren en te werken als T-shaped professionals. Daarmee organiseren we een omgeving waarin vloeibare leerwerkplaatsen ontstaan voor studenten van alle opleidingsniveaus. In feite organiseren we daarmee ‘T-shaped leerplaatsen waar iedereen ‘op maat’ mee kan doen.

Media van broedplaats