Kinderraad

9 - 13 Jaar


In Nijmegen hebben we als SOL identiteitsbegeleiders, een mooi project opgestart, gericht op Duurzaam Samenleven; actief democratisch burgerschap in de multiculturele samenleving. Een langdurig, interdisciplinair project, dat we samen met diverse partners vormgeven. We richten ons op drie peilers: democratie, kinderrechten/ diversiteit en duurzaamheid.  


De eerste activiteit, waar een aantal scholen in Nijmegen aan deelnemen, is in april van start gegaan. Immers, hoe kunnen kinderen leren wat het betekent om in een democratische maatschappij samen te leven? Volgens ons niet alleen door te praten óver burgerschap, maar vooral door zelf te dóen: door heel direct en in het klein hiermee kennis te maken. Nou ja…in het klein: kinderen van groep 6 mochten in april zelf plaatsnemen in de grote raadszaal van de Gemeente Nijmegen, om echt hun stem te laten horen, naar elkaar te luisteren, mee te denken en mee te beslissen. Al doende leert men: “Hier kan geen boek of methode tegen op!” zei de directrice van De Driemaster na afloop, van één van beide deelnemende schoolbesturen in Nijmegen. Samen met hen, de Gemeente Nijmegen en diverse partners, gaan we er iets moois van maken.


Volgend schooljaar krijgen (na deze pilot) alle kinderen uit groep 6 (via hun school) de kans om mee te doen. De Gemeente Nijmegen ondersteunt de kinderen (ook financieel) om het zelf bedachte, en gekozen plan ook echt uit te voeren, variërend van ‘red de bij’, ‘een veilige straat’ tot een ‘schone speelplaats’. Wethouder Helmer, die de tweede vergadering bijwoonde, sprak na afloop van een waardevol initiatief. Ook de leerkrachten, die alles met de kinderen hadden voorbereid (o.b.v. SOL), waren enthousiast. “Je ziet bepaalde kinderen nu heel anders uit de verf komen!”. Zo geven we kinderen ook de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen en te laten zien.


Met dit project, genaamd Duurzaam Samenleven, richten we ons naast democratie en participatie (d.m.v. de kindergemeenteraad en het uitvoeren van plannen), ook op kinderrechten/ diversiteit, en duurzaamheid. Met als doel: het vergroten van de betrokkenheid van kinderen (en hun opvoeders) bij hun eigen leefomgeving, en het vreedzaam samenleven in hún wijk in Nijmegen, met een link naar hun stad, land en de wereld. Grote kwesties worden in het klein zichtbaar en concreet gemaakt.

Media van broedplaats