MeetUp024

1 - 111 Jaar


MeetUp024 is een bottom-up initiatief voor en door leraren, schoolleiders en andere enthousiaste mensen met passie voor onderwijs uit de regio Nijmegen. We organiseren bijeenkomsten op basis van thema's die ons inspireren en verbinden: van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs. MeetUp024 is onafhankelijk. We komen bijeen op plaatsen waar we welkom zijn. MeetUp024 bijeenkomsten zijn altijd gratis.


FollowUp024 is het vervolg van MeetUp024, waarin mensen met de ideeën die tijdens de avond ontstaan, daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan. FollowUp024 is daarmee het verlengstuk van MeetUp024 en geeft leraren en schoolleiders de gelegenheid om de concrete vertaalslag naar de onderwijspraktijk te maken.


Waarom gaan we fietsen? Waarom heb je grijs haar? Waarom moet ik naar bed? Waarom is dat een schaap? Waarom, waarom, waarom… Herken je dat? Van die nieuwsgierige peuters die ouders tot waanzin drijven met hun eindeloze reeks waarom-vragen? Héérlijk! Die zouden volwassenen ook meer moeten stellen! Want waarom-vragen houden je scherp. Waarom-vragen stel je omdat je oprecht iets wil weten van de ander. Ze vragen niet alleen naar feiten, maar ook naar gedachten. En bovendien leveren ze vaak meteen weer nieuwe vragen op.


Dus toen de vraag op tafel kwam, probeerden we daarmee als vanzelf onze gedachten los te peuteren. Waarom zitten we hier aan tafel en willen we MeetUp024? Waarom onderscheiden we ons van alle mooie initiatieven die er al zijn? Vanuit onze persoonlijke drijfveren, waarbij nieuwsgierigheid de boventoon voert, kwamen we tot 4 belangrijke uitgangspunten voor onze MeetUps in het Nijmeegse onderwijs:


MeetUps prikkelen nieuwsgierigheid


MeetUps verbinden de verschillende onderwijssectoren


MeetUps gaan over een thema


MeetUps kennen een vaste, herkenbare vorm


Tijdens MeetUps willen we mogelijk maken dat we elkaar het hemd van het lijf kunnen vragen. Dat onze vragen weer nieuwe vragen oproepen. Om voor jezelf koers te kunnen bepalen binnen de school. Om krachten in jezelf en in anderen te herkennen. En van daaruit binnen of misschien wel buiten de bestaande kaders te werken aan nog mooier onderwijs.Bij MeetUp024 zijn zo'n 20 onderwijsmensen uit PO, VO, MBO, en HBO betrokken, waaronder Margo van Cleef, Wouter Middendorp, Eric Luijten, Corry Leenders, Astrid Snel, Jan-Jaap Klomp, Mascha Bies, Marga van Schalkwijk en Nicole Moorman.

Media van broedplaats