Pedagogisch Ethos

0 - 111 Jaar


De (brede) school: oefenplaats voor een gewenste samenleving


Uitnodiging: 24 maart 2017, van 15.00 tot 18.00 uur - we eten samen


Je kunt je aanmelden bij via de email  j.haverkort@live.nl (Joop Haverkort)


We nodigen je uit, omdat we je als innovator kennen met interesse voor morele vorming en pedagogisch ethos of omdat we je betrokkenheid bij de innovatieagenda ‘Elk talent telt’ hebben gemerkt. Op 24 maart willen we een stevige start maken met de broedplaats ‘pedagogisch ethos’ van deze innovatieagenda. Daarvoor hebben we jouw hulp, jouw talent, jouw expertise nodig. In de verbindingen die we met elkaar hebben of die recent zijn ontstaan wordt een onderliggende behoefte bij meerdere partners van de innovatieagenda helder. Mensen willen meer aandacht voor ‘persoonlijke vorming’ (Bildung) in het onderwijs, in de wijk, in onze stad. Hoe geef je in een pluriforme wereld vorm aan burgerschap en morele vorming en maak je van de school, de wijk en de stad oefenplaatsen voor een gewenste samenleving? Hoe leren we onszelf, elkaar en kinderen wat deugt? Joop Haverkort, Jos Roemer en Charles Hamburger zijn de initiatiefnemers van deze broedplaats in samenspraak met leden van het DO-ITT team. We willen in Nijmegen een netwerk van ouders, professionals uit kinderopvang, onderwijs, sport, kunsten, opleiding en wetenschap, ondersteuning, levensbeschouwing en religies die hoopvolle praktijken een podium geven en ondersteunen. Om samen te leven en te werken heb je ‘pedagogisch ethos’ nodig: ‘een kenmerkende houding van waaruit je met jezelf en medemensen omgaat. Dit blijkt telkens weer een belangrijke voedingsbodem voor innovatie. “Je moet er gewoon zin in hebben.” Dat bedoelen we letterlijk. Passie, inspiratie en ethos moet je kunnen proeven. Onze broedplaats wil een ‘warm nest’ zijn, waarin je geïnspireerd en uitgedaagd wordt je vleugels uit te slaan. Wij willen de andere broedplaatsen ondersteunen door ruimte te creëren voor ‘diepgang, bezinning en bezieling’. Aan tafel dus met ‘Mes en Vork – voeding voor onderwijs en welzijn’! Wat gaan we doen om zo’n ruimte te creëren? Dat is precies de vraag die we met jullie op 24 maart willen delen. We hebben wel ideeën. De innovatieagenda ‘Elk talent telt’ wil de persoonlijke kwaliteiten van mensen verbinden met hun inzet voor een gewenste samenleving. Je kunt dan ook van ‘goed burgerschap’ spreken: het beste van jezelf voor elkaar. En het beste van onze samenleving voor onze jeugd. Uit onderzoek weten we dat scholen die goed scoren op burgerschap een open klimaat hebben waarin veel ruimte is voor dialoog en ervaring met en kennis over democratie. Dat willen we bevorderen en we nodigen u uit om daarover mee te denken. We kennen in Nijmegen al initiatieven als meet-up 024, onderwijscafé en Mes en Vork, voeding voor onderwijs, Nijmegen, stad van Compassie.


Ook de innovatieagenda ‘Elk talent telt ’is met z’n broedplaatsen zo’n verbinding. Eerder waren er initiatieven als Een Slingertouw, open wijkscholen, integrale kindercentra en maatschappelijke stages. We ervaren steeds meer dat opvoeding en onderwijs een zaak van ‘verbindingskunst ’is: It takes a whole village to raise a child. Vaak confronteren actuele ontwikkelingen en tegenstellingen in de zorg voor kinderen en jeugdigen ons met achterliggende vragen: Hoe wil ik leven? Wat vind ik belangrijk in opvoeding en onderwijs? Maar een antwoord formuleren is nog niet gemakkelijk. Het ontbreekt ons aan taal over de echte dingen. Dan is het fijn als er een plek bestaat waar je ideeën kunt opdoen en verhalen kunt horen die inspiratie bieden, zonder dat je iets wordt opgelegd. Een warme plek, waar je naar toe kunt om uit te blazen, om bij te tanken, om andere mensen te ontmoeten en je geest te laven en te prikkelen. Zo’n plek willen we ontwikkelen door:


• Een fysieke plaats te vinden voor:


• een netwerk van ouders, professionals uit kinderopvang, onderwijs, sport, kunsten, opleiding en wetenschap, ondersteuning, levensbeschouwing en religies;


• keukentafelgesprekken, waarin leerlingen, ouders, leraren, bestuurders en wetenschappers met elkaar de dialoog aan gaan? Een (maandelijks) podium aan inspirerende initiatieven of vertolkers van rijk gedachtengoed voor ‘Bildung’, met name burgerschap en morele ontwikkeling; • bevordering van verantwoorde zelfsturing basis van professionele dialoog;


• aandacht voor ‘vieren’;


• mogelijk opnieuw een maandelijkse bijlage in stads- en wijkkranten en op Nijmegen 1.


• de ontwikkeling van een startpas.


• … vul aan!! We verheugen ons op je komst. En wil je nog iemand uitnodigen, laat het ons weten met een e-mailadres. Contact: j.haverkort@live.nl


Joop Haverkort


Jos Roemer


Charles Hamburg

Media van broedplaats